PDP 2020

Proces

Enormni potresi na globalnom nivou. Promene sa kojima svako od nas mora da se nosi; promene koje utiču na sve pore života pojedinca; promene koje utiču na društvo u celini.
To je 2020. godina.

Ovo je godina kada shvatamo da procesi koji se dešavaju u svetu pomeraju okvire delovanja svakog pojedinca, menjaju dinamiku ili način na koji radimo. Takođe, i sve ono što mi uradimo (ili ne uradimo) utiče na druge… i ceo svet.

PDP konferencija ove godine na pijedestal postavlja pojam koji čujemo često ali možda ne cenimo dovoljno – PROCES.

Kreativni proces je skup svih iskustava stvaranja, učenja i prevazilaženja prepreka. Sve ono između belog papira i “to je to” momenta. Proces je igra kojoj se ne pamti početak i ne nazire kraj. Intelektualno i emotivno iskustvo; iskustvo učenja i stvaranja.

U stvaralaštvu, proces, moglo bi se reći, počinje onog trenutka kada se autor upozna sa temom kojom želi da se bavi i traje sve dok ima onih koji se bave njegovim delom.
Moglo bi se reći da je proces nastanak dela, njegov život i reakcije koje izaziva, a da procesi koje stvara i u kojima učestvuje oblikuju autora.

Međutim, stvaralački proces ide dalje od toga. To su i sva iskustva i znanja koja nosimo sa sobom, koja ulažemo u svaki novi izazov, u svaku novu igru i u svaki novi projekat.

PDP konferencija teži edukaciji mladih dizajnera i vizuelnih umetnika, a učenje ne podrazumeva samo posmatranje ušminkanih dobrih primera, konačnih rešenja. Jednako je važno uviđanje grešaka, učenje iz uspona i padova, pohvala i kritika; iz celog procesa stvaranja.

Proizvod kreativnog rada je samo krajnji rezultat procesa koji iza njega stoji. Razmislite, kroz koji proces vi prolazite u svom stvaranju? Koji procesi su stvorili vas?

O svemu ovome razgovaraćemo na ovogodišnjoj PDP konferenciji – procesu koji za nas traje već 12 godina.