PDP konferencija u saradnji sa projektom Novi Sad – Evropska prestonica kulture u okviru programskog luka Kaleidoskop kulture poziva dizajnere, ilustratore i druge vizuelne stvaraoce da učestvuju na izložbi grafičkih radova na temu: Proces

Ovodišnji konkurs poziva na promišljanje procesa kroz koje autori prolaze tokom stvaranja ali i procese koji su uticali i dalje utiču na stvaranje njih kao autora. Izložbom želimo da prikažemo kreativni proces kao skup iskustava učenja, stvaranja, opažanja i prevazilaženja prepreka.

Inspirisani pojmom “proces” , koji čujemo često ali ga možda ne cenimo dovoljno podstaknuti smo i da razmislimo o procesim koji su obeležili tekuću godinu na globalnom nivou. 

Ti procesi su pomerili okvire delovanja svakog pojedinca, promenili dinamike i načine na koji smo navikli da stvaramo. Isto tako, sve ono što smo uradili (ili nismo uradili), sve ono što smo stvorili (ili nismo stvorili) utiče na druge ljude iz naše okoline ali i na ceo svet koji trenutno živi neku novu “normalnost”. 

PDP konferencija vas poziva da ove godine zajedno sa nama tumačite proces i definišete ga iz vašeg ugla. 

Konkurs je ujedno i odgovor na ovogišnju temu PDP konferencije. Više o temi možete pronaći na ovom linku: http://pdp.rs/xii/srb/proces/

Detalje konkursa, kako se prijaviti i do kada je potrebno poslati rad možete pronaći u nastavku: 

Od prijavljenih radova selekciona komisija će odabrati one koji će biti predstavljeni u okviru Dizajn paviljona od 2. oktobra u Novom Sadu  i u okviru PDP konferencije, od 16. do 18. oktobra.
Izložba će biti postavljena u kontrolisanim uslovima, uz poštovanje svih bezbednosnih mera koje u to vreme budu na snazi zbog pandemije virusa COVID-19.

Ulazni kriterijum

Konkurs je internacionalnog karaktera, otvoren za sve zainteresovane svih obrazovanih profila.

Krajnji rok za prijavu radova je 7. septembar 2020. godine.
Radovi se šalju u PDF formatu, veličina svakog fajla ne sme da bude veća od 5 MB.
Svaki autor može konkurisati sa najviše tri rada.
Nazivi fajlova treba da budu u formatu:

Ime_Prezime_PLAKAT_RedniBrojRada.pdf.

Npr. ukoliko šaljete dva rada poslaćete nam fajlove sa nazivima:

Petar_Petrović_PLAKAT_1.pdf

Petar_Petrović_PLAKAT_2.pdf

Radovi će se štampati tehnikom sito štampe. Maksimalan format papira je B1 (707 x 1000 mm), bele boje, nepremazni. Moguće je koristiti i ostale standardne formate papira (A i B formate) koji svojim dimenzijama ne prelaze B1 format. 

Maksimalno je koristiti 3 boje u grafičkom radu.

Zbog tehnike štampe prilikom pripreme je važno da grafički rad bude podešen na format koji se štampa. Svoj rad obavezno čuvajte u lejerima i u izvornom fajlu kako bi se naknadno mogla uraditi adekvatna priprema za štampu. Ukoliko je korišćena više od jedne boje, potrebno je da boje budu razdvojene po lejerima.

Način prijave

Radove šaljete mailom na adresu: plakat@pdp.rs

Naslov mejla treba da bude u formatu: “Ime Prezime PLAKAT”, npr. “Petar Petrović PLAKAT”.

Svi autori čiji radovi budu odabrani za izložbu dobiće instrukcije  kako da pripreme svoj rad za štampu. Od izuzetnog je značaja da radove čuvate u izvornom fajlu i da koristite lejere, u suprotnom će vam biti vrlo teško da odradite pripremu za štampu.

Svaki učesnik čiji rad bude izložen na PDP konferenciji će dobiti sertifikat o učešću na izložbi, a priznanja se dobijaju za najbolja tri rada na izložbi. Najbolji rad dobija i unikatnu statuu PDP konferencije – PDP Cube.

Napomene

Svojim sadržajem radovi ne smeju propagirati rasnu, versku, nacionalnu ili bilo kakvu drugu diskriminaciju.

Organizator zadržava pravo da, po završetku konferencije, celu izložbu, kao i pojedinačne radove sa izložbe, prikaže i u drugim ustanovama u Novom Sadu, u drugim gradovima Srbije, kao i u izložbenim prostorima van granica Srbije. U tom slučaju, autori će biti obavešteni o novom izlaganju njihovih radova.

Organizator zadržava pravo da koristi radove u dokumentaciji koja se tiče PDP konferencije i Kaleidoskopa kulture, u štampanim i internet medijima, kao i u promotivnim akcijama, uz obavezno navođenje autora rada.

Odgovore na sva pitanja možete dobiti na plakat@pdp.rs