Valentina Casali

predavanje + radionica

Kroz ručno rađena slova i fontove, Valentina spaja pop kulturu sa funkcionalnošću kaligrafije kao zasebnog vida umetničke ekspresije.


Valentina Casali je italijanska dizajnerka i vlasnica studija Sunday Büro, pri kojem radi zajedno
sa svojim partnerom, Marcom Goranom Romanom. Školovala se na Scuola Internazionale di
Comics, a u toku svojih studija je putovala po Italiji pohađajući brojne radionice koje su se bavile
raznovrsnim temama, poput dizajna postera, povezivanja knjiga i samoizdavaštva. Od 2012.
godine se bavi kaligrafijom koja je najzastupljenija u njenom radu. Kroz ručno rađena slova i
ručno rađene fontove, Valentina spaja pop kulturu sa preglednošću i funkcionalnošću kaligrafije
kao zasebnog vida umetničke ekspresije.