Mane Radmanović

RADIONICA

Vizuelni umetnik i grafički dizajner iz Beograda.


Mane Radmanović je vizuelni umetnik i grafički dizajner iz Beograda. Polje njegovog interesovanja je široko i bazirano na eksperimentu. Inspiraciju nalazi u štampi, papiru i knjigu posmatra kao objekat. Član je fotografskog kolektiva Belgrade Raw, gde se pored fotografije u kolektivu bavi i organizovanjem i vođenjem radionica i izdavaštvom. Živi i radi u Beogradu.