Vanja “Linnch” Vikalo

predavanje + radionica

Izjašnjavajući se primarno kao ilustrator i animator, Linnch-ova umetnost je bogata unutrašnjom logikom, dok se u isto vreme poigrava sa različitim vizuelnim formama.


Vanja Vikalo, poznatiji kao LINNCH, je multimedijalni umetnik koji radi u Beogradu.
Izjašnjavajući se primarno kao ilustrator i animator, Linnch stvara karaktere i okruženja sa često
iznenađujućom unutrašnjom logikom, poigravajući se sa različitim vizuelnim formama.
Celovitost njegovog izražaja se ogleda u prepoznatljivom rukopisu koji je primetan i u ličnim i u
komercijalnim projektima, a u njegove dosadašnje klijente se ubrajaju Unicef, Coca-Cola,
Samsung i Vice. Linnchovi radovi ne zaziru od komentara i angažovanosti, smeli su i zahtevaju
potpunu pažnju posmatrača, komunicirajući sa njima preko humora, ali i skepticizma.