— pdpXI —

Grafički rad

Poziv za učestvovanje na dve izložbe rizografije:

4-5. oktobra na OFFF Vienna festivalu i 10-13. oktobra na PDP konferenciji u Novom Sadu.

Ulazni kriterijum:

Konkurs je internacionalnog karaktera, otvoren za sve zainteresovane svih obrazovanih profila, aorganizatori se posebno raduju učešću mladih i studenata svih nivoa studija (Bsc., Msc., PhD.).

Krajnji rok za prijavu radova je 15. avgust 2019. godine.
Radove je potrebno poslati u PDF formatu, veličina svakog fajla ne sme da bude veća od 5 MB.
Svaki autor može konkurisati sa najviše tri rada.

Nazivi fajlova treba da budu u formatu:
Ime_Prezime_PLAKAT_RedniBrojRada.pdf.

Npr. ukoliko šaljete dva rada poslaćete nam fajlove sa nazivima:
Petar_Petrović_PLAKAT_1.pdf
Petar_Petrović_PLAKAT_2.pdf

Detaljnije o tehnici štampe i uputstvo za pripremu grafičkog rada za slanje na konkurs:
Radovi će se štampati na Riso štampaču.
Format papira je A3 (420 x 297 mm), bele boje, nepremazni.
Potrebno je napraviti margine od 15mm sa svih ivica papira.
Plakati neće biti obrezani tako da vaš rad mora biti unutar zadatih margina.

Na raspolaganju su 3 boje:
– plava (riso naziv boje: Medium Blue; heksadecimalni kod: #3255A4)
– crvena (riso naziv boje: Red; heksadecimalni kod: #FF665E)
– crna (riso naziv boje: Black; heksadecimalni kod: #000000)
*Nije dozvoljeno koristiti ni jednu drugu boju.

Zbog tehnike štampe nije dozvoljeno praviti nijanse od zadatih boja (npr. da napravite boju koja je kombinacija crne 20%, plave 70% i crvene 10%). Moguće je preštampavanje boja i na taj način dobijati drugačije nijanse (primer: napravite objekat koji je plave boje 40% pokrivenosti i objekat crne boje sa 20% pokrivenosti. Ukoliko ozicionirate objekte jedan preko drugog i na mestima gde se preklapaju dobićete željenu nijansu).

Saveti i preporuke:
Izbegavajte velike površine obojene punim tonom jer je moguće da se boja neće sasvim osušiti na tim mestima tako da može doći do stvaranja mrlje. Da biste izbegli ove neprilike, izbegavajte potpuno pokrivanje velikih površina bojom.

Linije, tačke, manje objekte možete slobodno bojiti sa 100% pokrivenosti.

Moguća su pomeranja registra u procesu štampe do 1mm.
Zbog toga nemojte pozicionirati elemente neposredno jedan uz drugi već napravite blago preklapanje ukoliko želite da tačnije pozicionirate 2 elementa.

Svoj rad obavezno čuvajte u lejerima i u izvornom fajlu kako bi se naknadno mogla uraditi adekvatna priprema za štampu.

Način prijave:
Radove šaljete mejlom na adresu: pdp.plakat@gmail.com
Naslov mejla treba da bude u formatu: “Ime Prezime PLAKAT”, npr. “Petar Petrović PLAKAT”.
Svi autori čiji radovi budu odabrani za izložbu dobiće objašnjenje kako da pripreme svoj rad za štampu.

Od izuzetnog je značaja da radove čuvate u izvornom fajlu i da koristite lejere u suprotnom će vam biti vrlo teško da uraditi adekvatnu pripremu za štampu.

Svaki učesnik čiji rad bude izložen na PDP konferenciji će dobiti sertifikat o učešću na izložbi, a priznanja se dobijaju za najbolja tri rada na izložbi.
Najbolji rad ovogodišnjeg kunkursa po tradiciji, dobija i unikatnu statuu PDP konferencije – PDP Cube! Ove godine, pobednik dobija i ulaznicu za OFFF Vienna festival 2020. godine.

Napomene:
Svojim sadržajem radovi ne smeju propagirati rasnu, versku, nacionalnu ili bilo kakvu drugu diskriminaciju.

Organizator zadržava pravo da, po završetku konferencije, celu izložbu, kao i pojedinačne radove sa izložbe, prikaže i u drugim ustanovama u Novom Sadu, u drugim gradovima Srbije, kao i u izložbenim prostorima van granica Srbije. U tom slučaju, autori će biti obavešteni o novom izlaganju njihovih radova.

Organizator zadržava pravo da koristi radove u dokumentaciji koja se tiče PDP konferencije, kao i u svim štampanim i internet medijima, kao i u promotivnim akcijama konferencije, uz obavezno navođenje autora plakata.

Ukoliko budete imali pitanja u vezi sa konkursom, pitanja nam možete poslati na na sva pitanja na pdp.plakat@gmail.com