— pdpXI —

Fotografija

PDP konferencija poziva vizuelne stvaraoce da učestvuju na izložbi fotografije u dve kategorije:
pojedinačna fotografija i serija fotografija na temu: Absorption / Upijanje

Ne postoje dva identična iskustvena sadržaja.
Sve što ti se dešava podsvesno povezuješ sa prethodno doživljenim, uklapaš u matriks ličnih pretpostavki i očekivanja.
Percepcija.

Ne postoje dva ista iskustvena procesa i upravo to svakog od nas čini autentičnim. Miks svega što percipiraš, gledaš, slušaš, konzumiraš, svih dešavanja kojima si izložen i životnih iskustava kroz koja prolaziš kao pojedinac i kao deo društva, preslikava se na tvoj rad.
Apsorpcija.

Sve što do tebe dolazi spolja utiče na ono šta kao autor stvaraš ili proizvodeći tvoju direktnu reakciju ili nesvesno postaje deo tvog autorskog narativa.
Refleksija.

Svestan i aktivan proces apsorpcije/upijanja, predstavlja polazište kreativnog mišljenja, sposobnosti empatije i razumevanja. Bivanje u sadržaju koji konzumiramo u nama pokreće automatske procese analize i inspiracije što nas dovodi do jednog stanja u kom upravo taj sadržaj vodi ka kreiranju nečeg novog: novog sebe, novih veština i novog razumevanja određene teme. U tom kontekstu, apsorbovati znači biti potpuno prisutan, svestan i uključen u procese u kojima se nalaziš i koje stvaraš.

Ulazni kriterijum:

Konkurs je internacionalnog karaktera, otvoren za sve zainteresovane svih obrazovanih profila, a organizatori se posebno raduju učešću mladih i studenata svih nivoa studija (Bsc., Msc., PhD.).

Krajnji rok za prijavu radova je 15. avgust 2019. Godine.

Radovi se šalju u JPG formatu, veličina svakog fajla ne sme da bude veća od 5 MB.
Svaki autor može konkurisati sa najviše tri pojedinačne fotografije i dve serije fotografija.

Način prijave:

Pojedinačna fotografija:
Fotografija se šalje u JPG formatu. Svaki autor može konkurisati sa najviše 3 pojedinačne fotografije.
Naziv svake fotografije treba da bude formata:

“Ime_Prezime_POJEDINACNE_RedniBrojFortografije.jpg”.

Npr. ukoliko nam šaljete 3 pojedinačne fotografije nazivi fajlova će biti:

Petar_Petrović_POJEDINAČNE_1.jpg
Petar_Petrović_POJEDINAČNE_2.jpg
Petar_Petrović_POJEDINAČNE_3.jpg

Serija fotografija:
Serija fotografija treba da sadrži 4 do 8 fotografija u JPG formatu. Svaki autor može konkurisati sa najviše 2 serije fotografija, nezavisno od toga da li šalje pojedinačne radove. Naziv svake fotografije u seriji treba da bude formata “Ime_Prezime_SERIJA_BrojSerije_RedniBrojFotografijeUSeriji”.

Npr. ukoliko nam šaljete 2 serije sa po 4 rada u svakoj, njihovi nazivi će biti:

Petar_Petrović_SERIJA_1_1
Petar_Petrović_SERIJA_1_2
Petar_Petrović_SERIJA_1_3
Petar_Petrović_SERIJA_1_4

Petar_Petrović_SERIJA_2_1
Petar_Petrović_SERIJA_2_2
Petar_Petrović_SERIJA_2_3
Petar_Petrović_SERIJA_2_4

Fotografije šaljete mejlom na adresu pdp.fotografija@gmail.com
Naslov mejla treba da bude formata
“Ime Prezime FOTOGRAFIJA”, npr. “Petar Petrović FOTOGRAFIJA”.

Svaki učesnik čiji rad bude izložen na PDP konferenciji će dobiti sertifikat o učešću na izložbi, a priznanja se dobijaju za najbolja tri rada na izložbi. Najbolji rad će tradicionalno dobiti i unikatnu statuu PDP konferencije – PDP Cube.

Napomene:
Svojim sadržajem radovi ne smeju propagirati rasnu, versku, nacionalnu ili bilo kakvu drugu diskriminaciju.
Organizator zadržava pravo da, po završetku konferencije, celu izložbu, kao i pojedinačne radove sa izložbe, prikaže i u drugim ustanovama u Novom Sadu, u drugim gradovima Srbije, kao i u izložbenim prostorima van granica Srbije. U tom slučaju, autori će biti obavešteni o novom izlaganju njihovih radova.

Organizator zadržava pravo da koristi radove u dokumentaciji koja se tiče PDP konferencije, kao i u svim štampanim i internet medijima, kao i u promotivnim akcijama konferencije, uz obavezno navođenje autora plakata.

Ukoliko budete imali pitanja u vezi sa konkursom za fotografiju, pitanja nam možete poslati na na sva pitanja na pdp.fotografija@gmail.com