Ben Johnston

predavanje + radionica

Interdisciplinarni umetnik iz Kanade koji većinu svog rada zasniva na tradicionalnom pristupu, time dajući svom opusu prepoznatljivost i živost.


Ben Johnston je samouki interdisciplinarni umetnik i dizajner iz Kanade. Putujući po svetu, počevši od
rodne Južne Afrike, Ben pronalazi inspiraciju za rad u kulturnim razlikama i društvenim nijansama koje
uočava svuda oko sebe, trudeći se da uvek oda počast svojim raznovrsnim uticajima. Bavi se slikanjem
murala, 3D štampanjem i brendiranjem, međutim, neki od njegovih najpriznatijih radova su tipografski.
Specifičnost Benovog rada leži u tome što potencira „staromodniji“ pristup skicama i samom
dizajniranju, trudeći se da sve radi ručno, umesto kompjuterski, time dajući svom umetničkom opusu
prepoznatljivost i živost.